Yongnuo YN460-II kalkulátor

A Yongnuo YN460-II vaku igen ismert, népszerű, és kedvező áron beszerezhető manuális, teljesítmény szabályozási lehetőséggel rendelkező készülék. A gyártó szinte semmi támogatást nem ad a használatához. Készítettem egy egyszerű, könnyen elkészíthető kalkulátort, amely jelentősen megkönnyíti használatát.

A Yongnuo YN 460-II vaku

yn460_front

Sugárzási szöge nem állítható (nincs zoom funkció), megegyezik a 35 mm ekvivalens gyújtótávolságú objektív látószögével. A gyártó szerint az ISO 100 érzékenységhez tartozó kulcsszáma 38 m, a mérések szerint valójában 34 m körüli. Reflektora dönthető és forgatható. Talpfeszültsége mindössze 3,26 V, ezért gyakorlatilag bármilyen fényképezőgéphez vagy vaku kioldóhoz csatlakoztatható. A villanás hossza a gyártó szerint 1/800 - 1/20000 s.
Reflektorában két kihúzható lapocska található. Az egyik egy nagylátószögű objektívhez használható előtét, amely a sugárzási szóget megnöveli, hogy alkalmas legyen akár 18 mm ekvivalens gyújtótávolságú objektívhez is. Ekkor az ISO 100 érzékenységhez tartozó kulcsszám lecsökken 18 m-re. A másik egy fényterelő lapocska. Ha ezt kihúzzuk és a mennyezetre villantunk, akkor ez a lapocska a felvétel tárgyát kissé deríti (az árnyékok kevésbé sötétek lesznek). A lenti képen a nagylátószögű előtét a reflektor elé van fordítva, a fényterelő lapka pedig ki van húzva.

YN460II_wide

A kezelőszervek az alábbi képen láthatók.

YN-460-II_back

A készülék be- illetve kikapcsolása az ON/OFF (1) gomb legalább 2 másodpercig történő nyomva tartásával lehetséges.
A PILOT (3) gomb megnyomása elvillantja a vakut.
Az üzemmódok váltása a MODE (2) gomb nyomkodásával lehetséges. Az M (8), S1 (9), S2 (10) LED jelzi az aktuális üzemmódot.
M mód: Manuális mód. A vakutalpon lévő érintkezők zárására villan.
S1 mód: Slave-1 üzemmód. A vaku elején az áttetsző piros műanyag lap alatt optoérzékelő helyezkedik el, amely alkalmas másik vaku fényének érzékelésére. Az S1 módban a vaku az első érzékelt villanásra villan. Beltérben használható.
S2 mód: Slave-2 üzemmód. Az S2 módban a vaku a második érzékelt villanásra villan, amely lehetővé teszi egy mérővillanás figyelmen kívül hagyását. Beltérben használható.
A Power +/- kombinált nyomógomb (5) segítségével állíthatjuk be 1 fényértékenként a vaku fényteljesítményét (ha például a vaku fényteljesítménye feleződik, az egy fényértéknyi csökkenést jelent). A (7)-tel jelölt szimbólum mutatja a teljesítmény növekedés irányát. Az aktuális fényteljesítményt egy hét LED-ből álló sor (6) jelzi. Ha mind a hét LED, így a jobb szélső LED is folyamatosan világít, akkor a teljes fényteljesítményt leadja a vaku. Ha a jobb szélső már nem ég, de a mellette lévők igen, akkor 1/2 fényteljesítményt állítottunk be. Ha balról az ötödik világít, de a hatodik és hetedik már nem, akkor 1/4 a fényteljesítmény. A sort folytatva beállíthatunk 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 fényteljesítményt. Ez utóbbi esetben csak a bal szélső LED világít, mint ahogyan a fenti képeken látható.
Lehetőség van a vaku fényteljesítményének finomhangolására is, mégpedig a fentiek szerint 1 fényértékenként kiválasztott valamely értékhez képest 1/7 fényértékenként. Ennek bekapcsolásához le kell nyomni és nyomva kell tartani a MODE (2) gombot és le kell nyomni a PILOT (3) gombot is, ekkor a középső teljesítményjelző LED villogni kezd. Utána a Power (5) gomb segítségével finomhangolhatjuk a teljesítményt. Ebben az üzemmódban a LED-ek villognak. A lenti képen az egy fényértékenként kiválasztott fényteljesítményhez képest 3/7 fényértékkel nagyobb fényteljesítményt állítottak be.

YN460-II_finetune

A középső LED jelképezi az egy fényértékenként beállított fényteljesítményt (azt előzőleg kellett beállítani, az a finomhangolás módban nem látszik, legyen például 1/4 fényteljesítmény), és ahány LED villog tőle jobbra, annyiszor 1/7 fényértéknyivel nagyobb a beállított fényteljesítmény, illetve ahány LED világít tőle balra, annyiszor 1/7 fényértékkel kisebb a beállított fényteljesítmény. Az ábrán három LED villog a középső LED-től jobbra, így a példánkban feltételezett 1/4 fényteljesítményhez képest 3/7 fényértéknyivel nagyobb a vaku beállított fényteljesítménye. Ha beállítottuk a finomhangolást, akkor a MODE (2) vagy a PILOT (3) gomb megnyomásával visszatérhetünk az 1 fényértékenkénti szabályozáshoz, és villanthatunk a finomhangolással beállított teljesítménnyel. A finomhangoláskor beállított teljesítményt a vaku nem felejti el addig, amíg a POWER (5) gombbal nem változtatunk (fényértékenként és nem finomhangolással) a teljesítményen.

Az egyszerűbb érthetőség kedvéért az alábbi ábrán láthatjuk a finomhangolás skálájának a végét.

yn460-II_fine_tune

A skála balra természetesen hasonlóan folytatódik egészen 1/64 fényteljesítményig. A piros vonalak illetve számok jelképezik az egy fényértékenként (finomhangolás mód nélkül) beállítható fényteljesítményeket, a szaggatott vonallal bekeretezett rész pedig azt jelképezi, hogy ha beállítjuk a belsejében pirossal jelzett fényteljesítményt, és finomhangolás módba kapcsolunk, akkor milyen fényteljesítmény értékeket állíthatunk be. Nézzük például az 1/2 fényteljesítmény körül bekeretezett részt. A finomhangolás módba kapcsoláskor a középső, villogó LED jelképezi az 1/2 fényteljesítményt, a tőle balra és jobbra elhelyezkedő három-három LED pedig az ábrán kék színű vonallal és számértékkel látható értékeket. Ha kétszer megnyomjuk a Power (5) kapcsoló "-" oldalát, akkor kigyullad a középső LED bal oldalán található két LED, de a bal szélső nem. Ekkor a 1/2 fényteljesítményhez képest 2/7 fényértéknyivel kevesebb fényteljesítményt állítottunk be. A vaku fényteljesítménye meglehetősen finoman állítható.

Mint az ábrán is látható, a teljes fénymennyiségnél (1/1) nagyobb nem állítható be, de az 1/64 fényteljesítmény finomhangolással a fentiek szerint csökkenthető. Azaz a bal oldali hat LED mindegyikéhez 7-féle fényteljesítmény állítható be (a fenti ábrán az egy szaggatottal bekeretezett részen belüli 7 db - piros és kék színű - függőleges vonallal jelzett érték), a jobb szélső, teljes fényteljesítményt reprezentáló esethez, mint a fenti ábrán is látható, csak négyféle fényteljesítmény állítható be. Azaz összesen (6x7)+4=46 lépésben állítható a vaku fényteljesítménye.

A vaku villanásának ideje teljes fényteljesítmény esetén a gyártó szerint 1/800 s, a mérések szerint 1/435 s. 1/2 fényteljesítmény esetén 1/1070 s, 1/4 esetén 1/2800 s, 1/8 esetén 1/4300 s, 1/16 esetén 1/5600 s volt a villanás ideje.

Fényteljesítmény mérések

A http://speedlights.net/2010/12/10/yongnuo-yn460-ii/ oldalon részletes tesztet és mérési eredményeket láthatunk. A mérések szerint a teljes és 1/2, valamint az 1/32 és 1/64 fényteljesítmény között valójában csak fél fényértéknyit változik a vaku fényteljesítménye, ezért valójában nem 6, hanem csak 5 fényértéknyit csökkenthetünk. A lenti kalkulátor a speedlights.net mérése eredményének figyelembe vételével készült. Azaz ha egy vakunak pontosan úgy változna a fénye, mint amit mértek, akkor a kalkulátor jó eredményt adna.

A saját példányom azonban a gyakorlatban sehogyan sem akarta igazolni ezeket az eredményeket, ezért vakufénymérővel megmértem az egyes fokozatokban az én vakum fényteljesítményét. Mivel a használt vakufénymérő a helyszínen meglévő fényt is belekalkulálja a mérés eredményébe, a mérést tejes sötétségben végeztem. Noha nem tudományos alapossággal mertem, mégis jól látszott az egyes szintek közötti különbség mértéke. Megmérve is azt tapasztaltam, hogy a teljes és fél teljesítmény között valóban fél fényértéknyi a különbség, majd tovább csökkentve a fényteljesítményt, az általában nem pont egy fényértéknyivel, hanem inkább kicsit többel csökken az előző értékhez képest, illetve 1/32 fényteljesítménytől (2 illetve 1 LED világít) már inkább a két fényértékhez közelít a csökkenés.

Két eset lehetséges: vagy kifogtam egy rossz példányt, vagy valóban ilyen nagy a szórás az egyes példányok között.

A lenti kalkulátor a speedlights.net mérése alapján készült. Ha vakunk fényteljesítménye az egyes fokozatokban eltér az általuk tesztelt vakuétól (mint az én példányom), akkor a kalkulátor használata során korrekciót kell alkalmaznunk.

A kalkulátor elkészítése

Az alábbi ábrát mantsük le gépünkre, majd nyomtassuk ki két egyforma nagyságú példányban, a kívánt méretben.

calculator
A kinyomtatott ábrákat ráragasztottam egy vékony műanyag lapra. Fehér színű, lágy műanyagból készült iskolai füzet alátétet használtam, és ragasztó stifttel ragasztottam. Ezután színtelen lakkal lakkoztam, hogy ellenállóbb legyen.

lakkozva

Ollóval körbevágtam, az egyiket a legkülső kör mentén, a másikat pedig eggyel beljebb látható kör mentén. Így kaptam egy nagyobb és egy kisebb körlapot. A két körlapot középen Milton kapoccsal rögzítettem egymáshoz. Először a kisebb körlap középpontját fúrtam ki a Milton kapocs méretének megfelelő átmérőjű fúróval. Ezután ezt a megfelelő helyre ráhelyeztem a nagy körlap közepére, és a megfelelő helyzetben átfúrtam a nagyobb körlapot is. A milton kapocs "szárait hátul leragasztottam.

A kalkulátor használata

A továbbiakban az egyszerűbb megfogalmazhatóság érdekében a Power LED-eket gondolatban számozzuk meg balról jobbra haladva 1-től 7-ig. Ha csak az 1-es LED világít, akkor a teljesítmény (finomhangolást nem alkalmazva) 1/64, amikor mind a hét LED világít (szintén finomhangolás nélkül), akkor 1/1 (azaz maximális). Amikor a teljesítményt nem finomhangolással, hanem 1 fényértékenként változtatjuk, azt a továbbiakban "normál mód"-nak nevezem.

calculator_label
1: ISO érzékenység skála, 1 fényértékenként, ISO 100-tól ISO 6400-ig.

2: Normál módban a Power LED-eket szimbolizáló piros számok, azaz a LED-ek sorszámai 1-től 7-ig. A beállításnál a legnagyobb sorszámú, még világító LED-et kell figyelembe venni. Azaz ha a vakun normál módban úgy állítottuk be a teljesítményt, hogy az 1...5 LED-ek világítanak, akkor a kalkulátoron azt 5-ösként kell figyelembe venni.

3: Az egyes Power LED-eknem megfelelő teljesítményhányad nevezője. Azaz ha normál módban a teljesítményt úgy állítjuk be, hogy az 1-3 LED-ek világítanak folyamatosan, akkor piros 3-as szám felett leolvashatjuk a 16-ot, amely azt jelenti, hogy ebben az állásban a vaku 1/16 fényteljesítményt fog leadni.

4: Az egyes (normál módú, finomhangolás nélküli) teljesítményszintekhez tartozó kulcsszámok ISO 100 esetén. Ezek mért, valós értékek, nem a gyártó specifikációi. Azaz ha például mind ahét LED világít (maximális fényteljesítmény), akkor a piros 7 felett leolvashatjuk, hogy a maximális fényteljesítménynél a vaku kulcsszáma ISO 100 esetén 34 m. Ha a vakun az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es ledek világítanak, akkor a piros 4-es felett láthatjuk, hogy ISO 100-ra vonatkoztatva a kulcsszám 14 m. Ha csak az 1-es LED világít, akkor ISO 100-ra vonatkoztatva a kulcsszám 6,1 m.

7: A finomhangolás kék vonalkákkal jelzett értékei. Megfelelnek a fentebbi ábrának, azaz a piros LED-sorszám a normál módban beállított teljesítmény, mellette jobbra balra három-három darab kék vonalka reprezentálja a finomhangolás értékeit. A tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a finomhangolás kalkulálásának nincs értelme. Az egyes vakupéldányok közötti eltérések, és a környezeti tényezők úgysem teszik lehetővé a pontos kalkulálást. Ennek a skálának a használatát nem javaslom.

5: A teljes és a fél teljesítmény között a valóságban nem egy, hanem csak fél fényértéknyi teljesítménykülönbség van, a finomhangolás skála itt hat helyett csak három osztást tartalmaz, ezért a beállításkor meg kell becsülnünk a közbelső értéket.

8: Az 1/64 és 1/32 teljesítmény között a valóságban nem egy, hanem csak fél fényértéknyi teljesítménykülönbség van, a finomhangolás skála itt hat helyett csak három osztást tartalmaz, ezért a beállításkor meg kell becsülnünk a közbelső értéket.

6: Az ISO 100-hoz tartozó kulcsszámoknak (4) az egyes ISO érzékenységekhez tartozó szorzótényezői láthatók a piros skálán. Ezzel kell megszorozni a (4)-es skálán látható kulcsszámokat. Például ha normál módban az 1, 2, 3, 4 LED világít, és ISO 800-zal szeretnénk fényképezni, akkor az ezen a teljesítményen ISO 800 érzékenységhez tartozó kulcsszámot úgy kapjuk meg, hogy a 4-es LED-nek megfelelő piros 4 felett leolvassuk az ISO 100-hoz tartozó kulcsszámot (14 m), és ezt megszozozzuk az ISO 800 alatt látható szorzótényezővel (2,8). Azaz 14x2,8=39,2 m a kulcsszám.

10: A kalkulátor beltérben (indoor) ad helyes értékeket.

9: Szabadban (sötét falú beltérban, vagy olyan csarnokban ahol igen messze vannak a visszaverő felületek) a visszaverő felületek hiánya miatt 1 fényértékkel bővebben kell exponálni, vagy úgy kell a vaku kulcsszámát figyelembe venni, mintha az a beltérben, általános kürölmények között érvényes érték 0,7-szerese lenne.

11: A kék skálán a nagylátószögű előtét alkalmazásakor figyelembe veendő rekeszértékeket tartalmazza. Ha a vaku nagylátószögű objektívhez használandó előtőtet a reflektor elé fordítjuk, akkor a vaku fénye nagyobb felületen oszlik meg, ezért kulcsszáma csökken. A mérések szerint ISO 100 esetén a vaku kulcsszáma 34 m, nagylátószögű előtéttel pedig 18 m. Ez majdnem 2 fényértéknyi különbséget jelent (pontosan két fényértéknyi a 34 m fele, azaz 17 m lenne). A kalkulátoron egyszerűen úgy tekintettem, mintha pontosan két fényértéknyi lenne a kulcsszám csökkenés.

12: A nagylátószögű előtét nélkül figyelembe veendő rekeszértékek.

13: A vakunak a témától mért távolsága méterben.

14: A kék vonak a fél fényértéknyi (köztes) rekeszértékeket, illetve távolság értékeket jelzik.

15, 16: A vaku-téma távolságok számértékei fél fényértéknyi változásnak megfelelően vannak feltüntetve. Azaz ha 6 m helyett 7,1 m-re helyezzük el a vakut a témától, akkor ez fél fényértéknyivel kevesebb fénymennyiséget jelent. A másik szomszédos érték, a 8,5 m-hez képest pedig a 7,1 m-re lévő vaku fél fényértéknyivel nagyobb fényteljesítményt jelent.

17: A piros vonal jelzi az egész rekeszértékeket, illetve a nagy számmal, kívül látható távolságértékeket (16).

18: A fekete vonalkák az 1/3 fényértéknyi változásnak felelnek meg.

Leírni bonyolultabb volt, mint használni. Nézzük meg a használatát néhány példán.

calculator_3
A használat egyik módja az, hogy a használni kívánt ISO érzékenység jeléhez állítjuk a vaku fényteljesítményét jelképező LED-sorszám jelét. Ha finomhangolást alkalmaztunk a vakun, akkor az annak megfelelő kék vonalkát állítjuk az ISO érzékenységhez.

A fenti ábrán láthatjuk, hogy ha a vakun normál módban 1/16 fényteljesítményt állítottunk be, azaz a 3-as LED még világít, de a 4-es már nem, és ISO 400 érzékenységet szeretnénk használni, akkor az ISO 400 jelét a 3-as LED jeléhez állítjuk. Ekkor a kalkulátor felső részén leolvashatjuk, hogy ha a vaku a témától 5 m-re helyezkedik el, akkor f/4 rekesznyílást kell használnunk, vagy ha a vaku 3 m-re van, akkor f/5,6 és f/8 közöttit, vagy ha f/11 rekesznyílást szeretnénk használni, akkor a vakut a témától 1,8 m-re kell helyezni a témától. Ha a nagylátószögű előtétet is használjuk a vakun, akkor a kék színű rekesz skálát kell használni, azaz ha 3,6 m-re van a vaku, akkor f/2,8 rekeszérték szükséges, illetve ha f/8 rekeszt szeretnénk használni, akkor 1,2 m-re kell elhelyezni a vakut a témától. Az összetartozó értékek egymás alatt helyezkednek el, bármely párost használhatjuk.

A használat másik módja az, hogy tudjuk, hogy milyen rekesznyílást szeretnénk használni, és vakunk milyen távolságra helyeztük el a témától, és azt keressük, hogy a helyes expozícióhoz milyen ISO érzékenység mellett milyen vakubeállítást használjunk.

Nézzük a fenti ábrát. Tegyük fel, hogy nem használunk nagylátószögű előtétet a vakun. A tárcsa felső felén állítsuk szembe egymással a használni kívánt rekeszértéket és a vaku-téma távolságot. Legyen a rekesz f/8, a vaku-téma távolság 2,5 m. A fenti ábrán ezek már egymás alá vannak állítva. Most a kalkulátor alsó részén leolvashatjuk, hogy ha ISO 100 érzékenységet szeretnénk használni, akkor a vaku normál módjánál úgy kell szabályozni a teljesítményt, hogy az első öt LED világítson, ISO 200 esetén az első négy, ISO 400 esetén az első három, ISO 800 esetén az első kettő. Mivel az 1-es és 2-es LED között csak fél fényértéknyit változik a gyakorlatban a vaku fényteljesítménye, ezért a legkisebb fényteljesítménynél ISO 800 és ISO 1600 közötti érzékenységet kell használnunk, ha ez egyáltalán beállítható fényképezőgépünkön.

calculator_4
Ezen az ábrán egy másik eset látható. ISO 400 érzékenységet szeretnénk használni teljes fényteljesítményen (a vakun a 7-es LED is világít). Az ábrának megfelelően az ISO 400 érzékenységet a 7-es LED jeléhez állítjuk. Felül leolvashatjuk például, hogy 4,2 m vaku-téma távolsághoz f/16 rekesznyílás, 5 m  távolsághoz f/16 és f/11 közötti, 6 m-hez f/11, 8,5 m-hez f/8, 12 m-hez f/5,6 rekesznyílást kell beállítani. Ha használjuk a nagylátószögű előtétet a vakun, akkor a kék rekeszértékeket kell figyelembe venni. Ekkor például 3 m távolságból f/11 rekesz, 4,2 m távolságból f/8, 6 m távolságból világítva pedig f/5,6 rekesznyílást kell beállítani.

calculator_5
Ezen az ábrán a vaku finomhangolás használatának példája látható. Figyelembe véve az egyes példányok között az egyes fokozatokban tapasztalható nagymértékű fényteljesítmény eltérést, valamint a környezet hatását (a tényleges kulcsszám függ a környezettől is, nemcsak a vakutól magától) ez inkább csak elméleti jelentőségű. A gyakorlatban bátran használhatjuk a finomhangolást, leginkább úgy, hogy megnézzük az elkészült képet, és ha szükséges, kissé korrigálva megismételjük a felvételt.

A kalkulátor használatakor feltételezzük, hogy a vaku a főfényt szolgáltatja, és közvetlenül (lágyító előtét nélkül) világítja meg a témát. Amennyiben ismert a lágyító előtét által keletkező fényveszteség, akkor a kalkulátorral kapott értéket korrigálhatjuk a helyes eredmény elérése érdekében.

Korrekció alkalmazása

A fenti kalkulátor úgy készült, mintha a valóságban a teljes és a fél teljesítményszint között mindössze fél fényértéknyi, az 1/32 és 1/64 szint között ugyancsak fél fényértéknyi, egyéb esetekben pedig egy fényértéknyi lenne a fokozatok közötti fényteljesítmény különbség. Ha az alkalmazott vakupéldány esetében ez így is van, akkor a kalkulátor korrekció nélkül lenne használható.

Ha vakunk ettől eltérően viselkedik, akkor korrekciót kell alkalmaznunk. A kalkulátort a fentiek szerint állítjuk be, azaz úgy használjuk, mintha nem lenne szükség korrekcióra. A leolvasott értéket korrigáljuk a szükséges mértékben.

A szükséges korrekció mértékét próbafelvételekkel is meghatározhatjuk, nem szükséges hozzá vakufénymérő.

Nézzük meg a két fenti példán a korrekció használatát:

calculator
Finomhangolást nem alkalmaztunk, a vakun 3 LED világít, azaz 1/16 névleges fényteljesítményt állítottunk be, és ISO 400 érzékenységgel szeretnénk fényképezni (és a vakun nem használjuk a nagylátószögű előtétet), mint a fenti ábrán látható. Az ISO 400-hoz állítjuk a piros 3-at (1/16 fényteljesítmény). A felső részen leolvasható, hogy milyen vaku-téma távolsághoz milyen rekeszértéket kell elvileg alkalmaznunk. Például 1,8 m távolságról világítva f/11, 2,5 m távolság esetén f/8, 3,6 m távolság esetén f/5,6. Tételezzük fel, hogy 1/16 fényteljesítményhez a használt vakupéldánynál +2/3 fényértéknyi korrekció tartozik (ennyivel kell többet exponálni). A kalkulátorról leolvasotthoz képest tehát 2/3 fényértéknyivel nyitnunk kell a rekeszt a felvétel elkészítésekor.

Természetesen az én vakum kulcsszáma sem azonos az egyes csökkentett fokozatokban a kalkulátoron szereplővel, illetve a speedlights.net által mérttel.

Az én példányom esetében 1/1 - 1/16 teljesítményszintek esetén a kalkulátorról leolvasott értékekkel megközelítően helyesen exponált felvételt kapok, leginkább csak az 1/32 és 1/64 teljesítménynél szükséges korrekciót alkalmazni.

Ha a fenti minta alakpján olyan kalkulátort készítünk, amelynél a piros, LED jelű számok a vakunk adott állásban leadott fényteljesítményének megfelelő helyre kerülnek, akkor nem lesz szükség korrekcióra, és vakunkkal a kalkulátort egyszerűbben használhatjuk. A 7-es minden bizonnyal jó helyen van, a többit pedig az egyes fokozatok között mért fényérték különbségnek megfelelő "távolságban" kell elhelyeznünk.

Ha sikerül meghatároznunk vakunkhoz a korrekciós tényezőket, akkor a tárcsa a gyakorlatban igen jó eredménnyel használható. Sokkal jobb, mintha teljesen vaktában kellene tapogatóznunk.Bereczky Péter - bykyny