NiMH akku teszter- Az MW-333 elem teszter átalkítása

Vásároltam egy MW-333 típusú elem tesztert. Olcsón, mindössze 1000Ft körüli áron beszerezhető, kijelzővel rendelkező, igen jól megépített, tetszetős, sokféle elem tesztelésére alkalmas készülék. Én főleg AA és AAA méretű NiMH akkumulátorok tesztelésére szerettem volna használni, mert elsősorban fényképezőgépben használt akkuimnál tapasztaltam azt, hogy egyes garnitúrák hamar lemerülnek a használat során. Ez lecsökkent kapacitásra, megnövekedett belső ellenállásra utal. Egy darab 1,5V-os AAA elemről működik (1,2V-os akku nem jó!). Ime az átalakított készülék.

akku-teszter_1

A készülék kijelzőjén vonalak láthatók, annál több, minél több a tesztelendő elem vagy akku feszültsége. A cikk további részében nem fogom mindig kiírni, hogy "elem vagy akku", hanem egyszerűen "akku"-t fogok írni helyette, mivel én elsősorban azok tesztelésére kívánom használni a készüléket.

akku-teszter_2

Miután kipróbáltam a készüléket, láttam, hogy minden feltöltött NiMH akkunál gyakorlatilag azonos értéket mutat, pedig a vizsgált példányok nem azonos mértékben voltak elhasználódva. Megmértem, hogy a teszter mennyire terheli le a tesztelendő akkut, és azt tapasztaltam, hogy mindössze 80 mikroamper áram folyik, azaz a teszter az akkuk üresjárati feszültségét jelzi. Ezzel a módszerrel nem szűrhetők ki a gyenge példányok.

A megoldást a teszter átalakítása úgy, hogy tesztelés közben terhelhető legyen az akku, és meg lehessen figyelni, hogy mennyivel esik a feszültsége, ha nagyobb áramot szolgáltat. Ez a módszer a megnövekedett belső ellenállás kimutatására alkalmas. Az elhasználódás során az akkuk belső ellenállása megnövekszik. A megnövekedett belső ellenállás miatt az akku már nem képes jelentős terhelés mellett biztosítani névleges feszültségét, azaz már nem képes az elvárt ideig működtetni a fogyasztót, például a fényképezőgépet. A kapott eredmény tehát az akku elhasználtságának mértékére utal. A kapcsolás a következő:

akku-teszter_3

A terheléses tesztelés lehetősége csak az AA és AAA méretű akkuknál valósul meg, a többi elemtípusnál továbbra is csak az üresjárati feszültség kijelzése lehetséges.

Mint a kapcsolási rajzból kiderül, a tesztelendő AA vagy AAA akkuvel egy nyomógomb segítségével a tesztelés során egy diódán keresztül párhuzamosan kapcsolunk egy 1 ohmos ellenállást. A két diódának az a szerepe, hogy elválasztja egymástól a AAA és az AA akku pozitív pólusait, így a kétfajta akku vizsgálatához egy ellenállás és egyáramkörös nyomógomb megfelelő. A teszterben a tesztelendő akkuk negatív pólusai közösítve vannak, a rajzon azért szerpel a negatív pólusnál, hogy "- TESZTELENDŐ AAA", mert én a vezetéket konkrétan oda forrasztottam, de akár az AA méretű akku negatív pólusához is lehetett volna. A szüksége alkatrészek:

akku-teszter_4

A teszterben nagyon kevés szabad hely van, ezért egy kis fejtörést okozott az alkatrészek elhelyezése. Nagy terhelhetőségű ellenállás beépítése a kis hely miatt szóba se jöhet, de nincs is rá szükség, mert a nyomógombot lefeljebb 2-3 másodpercig működtetjük, nagy áram csak rövid ideig folyik, és ezalatt a 0,6 vagy 1W-os terhelhetőségű ellenállás sem károsodik.

A nyomógombként használt mikrokapcsolót a teszter "villájának" egyik végébe építettem. A kivezetéseit vízszintesre ki kell hajlítani, hogy elférjen. A mikrokapcsoló kétáramkörös, a két áramkört párhuzamosítottam, hogy biztosabban kapcsoljon. A kapcsoló valamilyen hegyes tárgy, például egy golyóstoll hegye segítségével működtethető. A mikrokapcsoló elhelyezése fentebb, az első képen is látható.

akku-teszter_5

A teszter oldalába kis lyukat kell fúrni, amelybe a mikrokapcsoló nyomógombja lazán belemegy. Ha kell, belül a teszterben a kapcsoló mögé tegyünk (ragasszunk) valamit, ami nem engedi, hogy a nyomógomb megnyomásakor az egész kapcsoló benyomódjon a készülék belsejébe.

akku-teszter_6

A képen jobb oldalon alul látható a beépített mikrokapcsoló, és a kapcsolótól jövő egyik fehér vezeték, amely (a képen felül) az AAA mérendő akku negatív pólusához van forrasztva. A másik fehér vezeték is a nyomógombtól jön, alul van balra vezetve. Hozzá kapcsolódik majd az 1 ohmos ellenállás, ahhoz a diódák. A képen alul sorban látszanak tesztelendő akkuk pozitív pólusainak hozzávezetései. A képen "1"-gyel jelölt pont az AAA akku pozitív pólusa, a "2"-vel jelölt pont az AA akku pozitív pólusa. Ezekre a pontokra csatlakoznak a diódák. Az ellenállás és a diódák az ábrán alul, a készülékház és a panel közötti résben helyezkednek el (a fenti ábrán még nincsenek beépítve). Az alkatrészeket el kell szigetelni, nehogy valamihez hozzá tudjanak érni.

Az akku általános állapotának felmérése céljából a készülékbe behelyezzük az előzőleg teljesen feltöltött, tesztelendő AA vagy AAA méretű akkut, és megnézzük a kijelzőn, hogy terhelés nélkül megfelelő feszültséget ad-e le, majd valmilyen hegyes tárggyal benyomjuk a mikrokapcsoló gombját, és a kijelzőn megfigyeljük, hogy az akku feszültsége hány vonalnyit csökkent a terhelés hatására. Például jó állapotú AA akku esetén egyáltalán nem szabad csökkennie. Minél több vonalnyit csökken, annál nagyobb az akku belső ellenállása, azaz annál nagyobb mértékben van elhasználódva.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyébként jó állapotú akkunk mennyire van lemerülve, akkor szintén az előzőek szerint járunk el. Minél lemerültebb az akku, annál több vonalnyi csökkenést figyelhetünk meg a kijelzőn terhelés hatására.

Az átalakítást mindenki csak saját felelősségére végezze el. A cikk szerzője semmi felelősséget nem vállal semmilyen, az átalakításból eredő kárért.

Az átalakításhoz és a teszteléshez sok sikert kívánok.