Szürke légykapó volt a vendégünk

Nagy szerencse ért bennünket, 2011 júliusában erkélyünkre, egy virágcserépbe fészkelt egy szürke légykapó pár, és így életük részesei lehettünk.


muscicapa striata - szürke légykapó

A szürke légykapó csendes, aranyos, kedves kis madár (a legyeknek lehet, hogy ettől eltérő a véleménye). A fészekben teljesen csendesen viselkedik. Jól tűri az ember közelségét.


muscicapa striata - szürke légykapó
 

Mindkét szülő szorgalmasan hordta nekik az élelmet, amely a fiókák feneketlen gyomrában kötött ki.


muscicapa striata - szürke légykapó

A szürke légykapó elsősorban repülő rovarokkal táplálkozik. Általában egy karó tetején, kerítése tetején, vagy egy fa szabadon álló (csupasz) ágán ül lesben. Ha meglát egy repülő rovart, felé repül, gyakran akrobatikus repülőmanőverekkel elkapja a levegőben, majd visszaül leshelyére. Ha a tojó nem ült a fészkén, akkor az apa közvetlenül etette a fiókákat. Ha ott ült, akkor szemmel követhetetlen sebességgel, villámgyorsan átadta a zsákmányt az anyamadárnak, aki megetette a fiókákkal. Az alábbi képen az átadás előtti pillanat látható:


muscicapa striata - szürke légykapó
 
Egy átadott szitakötő az anyamadár csőrében,

muscicapa striata - szürke légykapó
 
amely rövidesen a fióka begyébe kerül:

muscicapa striata - szürke légykapó

Amíg kicsik voltak a fiókák, a tojó egész éjszaka a fészken ült, és nappal is rendszeresen leült a fészekre és melegítette őket. Mielőtt ráült, a fészek szélén állva felfújta magát, így:


muscicapa striata - szürke légykapó
 

Majd rátelepedett a fészekre, és érdekes fészkelődő mozdulatokat végezve elhelyezkedett. Ez olyan látszatot keltett a szemlélőben, mintha megtaposta volna a fiókákat. Ha az erősebb fióka éppen a csőre előtt tátog, akkor is rendszeresen előfordult, hogy ennek ellenére a kisebbnek adta a zsákmányt, szinte félretolva a nagyobbat.


muscicapa striata - szürke légykapó

Előfordult, hogy leszállt tőlem 3-4 méterre az erkélykorlátra.


muscicapa striata - szürke légykapó

Együtt a pár.


muscicapa striata - szürke légykapó
 
Minden rendben van?

muscicapa striata - szürke légykapó

Madáranya és fiókája:


muscicapa striata - szürke légykapó
 
Itt az uzsonna:

muscicapa striata - szürke légykapó
 
A fenti képeken a fiókák még csak két-három naposak (kivéve a második képet). A lentieken körülbelül egyhetesek, már kitöltik a teljes fészket. Éhes szájak:

muscicapa striata - szürke légykapó
 
Mit csináltok már megint?

muscicapa striata - szürke légykapó
 
 Vigyázok rátok:

muscicapa striata - szürke légykapó

A körülbelül 10 napos fióka már tollászkodik, próbálgatja a szárnyát, nézelődik. Nyolc vagy kilenc napos fiókák,


muscicapa striata - szürke légykapó

A legerősebb fióka perceken belül kirepül. Már nem az evés foglalkoztatja, nem is tátja a csőrét a táplálékért:

muscicapa striata - szürke légykapó

A szülők még hetekig etetik a kirepült fiókákat. A hangjelzéseik alapján találják meg őket. Szeptemberben felkerekednek, és Afrika nyugati részén, a Szaharától délre telelnek át.

A szürke légykapó pár gyakran a következő évben is visszatér előző költőhelyére. Visszavárjuk őket!

Szürke légykapó

A szürke légykapó (Muscicapa striata) a verébalakúak rendjébe, a légykapófélék osztályába tartozó, verébnél kicsivel kisebb madár. Európában és Ázsia nyugati részén honos. Telelni Afrikába és Ázsia déli részére vonul. Ritkás erdők, parkok és emberi települések lakója. Hossza 14-15 centiméter, szárnyának fesztávolsága 23-26 centiméter, testtömege 14-20 gramm. A nemek hasonlóak. A madár gyakran billegeti szárnyait és farkát. Üregekbe, korhadt fák odvaiba készíti fészkét, melyet fűszálakkal, mohával és pókhálóval bélel ki. Fészekalja 3-5 tojásból áll, melyen 11-13 napig kotlik. A fiókákat még 12-14 napig táplálja, mire kirepülnek. Magyarországon a sík és dombvidéken általánosan elterjedt, de mindenütt kisszámú fészkelő. Évente általában csak egyszer költ, májusban, júniusban. Kedvező időjárási körülmények között kivételesen júliusban másodszor is fészkel. Hazai állománya az utóbbi 15 évben megfogyatkozott. Sok helyen eltűnt a városi parkokból is. Magyarországon védett. Eszmei értéke 10000 Ft.


A képek Canon Powershot S2 IS fényképezőgéppel készültek.