2023.11.28

RawTherapee - 12. rész

Az oldalon látható nyers fájl forrása (innen tölthető le): https://www.signatureedits.com/free-raw-photos/Nyissuk meg a képet szerkesztésre. Láthatjuk, hogy a kép kissé homályos.Menjünk bele a Részletek eszközcsoportba, aktiváljuk a Haze Removal (Homály (Köd) eltávolítása) eszközt, és nyissuk is le. Már az alapértelmezett értékekkel jó eredményt kaphatunk.A Strength (Erősség) csúszkával a hatás erősségét állíthatjuk, a Depth (Mélység) csúszkával azt, hogy a kép milyen mélységi kiterjedésében érvényesüljön a hatás, a Saturation (Telítettség) csúszkával pedig a színtelítettséget változtathatjuk. A fenti képen az Erősséget 50 helyett 65 értékre állítottam.

Ezután nézzük meg az ugyanebben az eszközcsoportban található Kontraszt részletek szerint szerkesztőeszközt. Ennek a használatától nem feltétlenül lesz jobb ez a kép, de talán hasznos lesz áttekintenünk ezt a szerkesztőeszközt. Kattintsunk jobb gombbal a fejlécén, és aktiváljuk is. Ennek az eszköznek a hatása csak legalább 1:1 (100%) nagyítású előnézeti kép esetén látható.Ez az eszköz Wavelet dekompozícióval történő szintekre bontás alapján működik. Erről az alapismeretekkel foglalkozó részben írtam, ahol az egyes szintekről ábrákat is láthattunk. Ebben az eszközben 6 szintet különböztethetünk meg, a 0 szint a kép legfinomabb, az 5-ös szint a legdurvább részleteit tartalmazza. Ez teszi lehetővé, hogy a kontrasztot a legfinomabb vagy a legdurvább részleteknél változtassuk, vagy közbülső finomságú részleteknél. Tehát lehetséges, hogy például csak a legfinomabb részletek kontrasztját változtassuk meg. Ne feledjük, hogy a kontrasztosabb képet élesebbnek érzékeljük. Ezzel a szerkesztőeszközzel nemcsak növelhetjük, hanem csökkenthetjük is a kontrasztot.

Azt gondolnánk, hogyha élesíteni szeretnénk a képet, akkor a legfinomabb részleteknél kell növelnünk a kontrasztot. Ez azonban csak akkor igaz, ha nagy méretű nyomatot szeretnénk csináltatni belőle. Ha azonban kisebb felbontásúra méretezzük át a képet például internetes felhasználásra, akkor a felbontás csökkentésével a legfinomabb részletek kontrasztnövelése elveszik. Ilyenkor előfordulhat, hogy akár a 4. részletszinten kell növelni a kontrasztot, hogy hatása érvényesüljön. Tehát a kép felhasználásának mikéntje befolyásolja, hogy mely szinten kell változtatnunk.

A fenti ábra alapján nézzük meg a lehetőségeket. A Folyamatazonosított értékét hagyjuk meg az alapértelmezett értéken (Fekete-Fehér Előtt).

A hat részletszint csúszkái 1 értéken vannak, ez azt jelenti, hogy nincs hatásuk. A Semleges gombra kattintva bármikor visszatérhetünk ebbe az állapotba.

A Kontraszt- és a Kontraszt+ gombra egyszer vagy többször kattintva előre beállított értékekkel csökkenthetjük/növelhetjük a szintek kontrasztját, akár több lépésben is (többszörös kattintással).


Semleges állapotból kiindulva egyszer kattintottam a Kontraszt- gombra


Semleges állapotból kiindulva egyszer kattintottam a Kontraszt+ gombra


Nemcsak az előre beállított értékeket használhatjuk, hanem bármikor lehetőségünk van változtatni a csúszkák értékein. A kontraszt csökkentése például zajcsökkentésre használható, növelése élesítésre.

A 0 (legfinomabb) csúszka pixelsugara 1, az 1-től 5-ig számozott csúszkák képpontsugara körülbelül 2, 4, 8, 16 és 32 pixel. Ha egy csúszkát 1,0-nél kisebb értékre állítunk, akkor ezen a részletszinten csökkentjük a helyi kontrasztot, míg magasabb érték beállítása növeli. Használhatjuk a kép érzékelt élességének növelésére, a helyi kontraszt növelésére vagy bizonyos részletszinteken a részletek csökkentésére.

A Küszöb csúszka a zaj élesítésének megakadályozására szolgál. Ha egy képpont fénysűrűsége csak egy kicsit tér el a szomszédaitól (a különbség kisebb, mint a küszöb, például elmosott háttér esetén), akkor nem élesedik. Ha a küszöböt nullára állítjuk, akkor minden élesített lesz (még a zaj is).

A Skin Hue (Bőr színárnyalat) küszöbgörbe hatása nem korlátozódik csak a bőr színére. A módosítani kívánt színtartományt lehet beállítani segítségével. A többi beállítóeszköz az itt beállított színtartományban fejti ki hatását. Az alapértelmezett tartomány a szokásos bőrtónusok tartománya.

A Skin targetting/protection (Bör célzás/Védelem) csúszka módosítja a küszöbgörbével kiválasztott tartományt. Ha a csúszka értéke 0, akkor a küszöbgörbével kiválasztott teljes színtartomány kontrasztja módosul. Ha a csúszkát 0 értékről a -100 érték felé mozgatjuk (balra csúsztatjuk), akkor a küszöbgörbével kiválasztott színtartomány egyre szűkül, és -100 értéknél a kiválasztott színtartomány közepére állítja (csak a színtartomány közepén lévő színárnyalatok kontrasztja módosul). Ha a csúszkát a 0 értékről a +100 érték felé mozgatjuk (jobbra csúsztatva), akkor egyre inkább a küszöbgörbével kiválasztott színtartományon kívül eső színek kontrasztja változik, azon belülieké egyre kevésbé, és a +100 értéknél már csak a kiválasztott színtartományon kívüli színekre lesz hatással a kontrasztváltoztatás, azon belüliekre nem. Ez segít abban, hogy a kiválasztott tartomány színeire ne legyen hatással a kontrasztváltoztatás.

Bejelölhetjük a Reduce Artifact (Műtermékek csökkentése) lehetőséget, amikor szükségesnek látjuk.Induljunk ki a Semleges állapotból. Ha a fenti ábrát (képet) lementjük, vagy egy új böngészőlapon nyitjuk meg, akkor nagyobb méretben is megtekinthetjük. Ezt célszerű is megtennünk, hogy jól láthassuk a változásokat.A 0 részletszint csúszkáját állítsuk maximális értékre, 4,00-re. Nem sok változást láthatunk, de nagyobb méretben történő megtekintéskor azért megfigyelhetünk némi élesedést a modell jobb szemétől balra eső területen, az orrán, stb. Főleg a zaj élesedett. Nyilvánvaló, hogy ha a csúszkán a negatív értéket állítunk be, akkor ugyanezeknek a finom részleteknek a kontrasztja csökken, ezért kevésbé látjuk élesnek a zajt, amely zajcsökkentésként jelentkezik a képen.A + jelű nagyító ikonra kattintva 200% nagyítás mellett nézhetjük a képet. A fenti ábrán a semleges állapotot láthatjuk.A fenti ábrán ismét a maximálisra növelt kontrasztot láthatjuk. Nagyobb méretben megtekintve jól látható a zaj élesedése.Ha a csúszkán 0 értéket állítunk be, akkor csökkenti a zaj kontrasztját, ezért az kevésbé látható. Állítsuk vissza Semlegesre, és a nagyítást 100%-ra.Ha az 1-es szint csúszkáját állítjuk maximumra, akkor a bőrpórusok kontrasztja nő.A 2-es szint a kissé nagyobb bőrhibákat emeli ki, illetve 1-nél kisebb értéknél csökkenti.A 3-as szint a még nagyobb bőrhibákat emeli ki, illetve 1-nél kisebb értéknél csökkenti. A pórusokra már nincs hatással.A 4-as szint már jóval nagyobb területekre van hatással (fenti ábra). Az 5-ös szint hasonlóképpen. Álljunk vissza Semlegesre.A 2-es szint csúszkáját állítsuk maximálisra. A Skin targetting/protection (Bör célzás/Védelem) csúszkát állítsuk -100-ra. Ezt láthatjuk a fenti ábrán. Ha összehasonlítjuk a fentebbi, szintén a 2-es szint maximális értékénél készült ábrával, akkor azt láthatjuk, hogy a kontrasztnövelés most jobban a bőrszínre koncentrálódik. Jelentősebb eltérést a szemeknél és a hajon láthatunk.A fentebbi ábrán láthattuk, hogy a 2-es szint maximális értékénél milyen erőteljesen kiemeli a bőrhibákat. Állítsuk most a Skin targetting/protection (Bör célzás/Védelem) csúszkát +100-ra. Most azt látjuk, hogy hiába van a 2-es részletszint csúszkája maximális értéken, a bőrön semmilyen változást nem érzékelünk. Ilyenkor csak a küszöbgörbével beállított színtartományon kívüli színű területek kontrasztja nő.

Természetesen legtöbbször nincs szükség a részletszint kontraszt csúszkák szélső értékeinek használatára. Mindig a számunkra legjobb képet eredményező értékeket állítsunk be.